Acasă [Strategia Națională pentru Păduri 2030]

Strategia Națională pentru Păduri 2030

National Forest Strategy 2030

Unelte utilizator

Unelte siteBun venit!

Aceste pagini web sunt dedicate activităților de elaborare a schiței strategiei naționale forestiere, un proiect demarat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la începutul anului 2022. Titlul complet al proiectului este Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului independent și a schiței Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030. Proiectul a făcut obiectul unui caiet de sarcini și a unei licitații de prestare servicii. Câștigătorul licitației este Universitatea Transilvania din Brașov.

Misiunea încredințată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor către executantul proiectului este de a formula un set de recomandări bazate pe opiniile unor experți reputați pentru 9 teme importante:

  • T1 - Trasabilitatea lemnului și prima punere pe piață
  • T2 - Obligații de procedură vs. obligații de rezultat în gestionarea pădurii
  • T3 - Manifestarea dreptului de proprietate asupra deciziei tehnice în păduri
  • T4 - Proceduri simplificate pentru monitorizarea proprietăților forestiere
  • T5 - Sistem de evaluare și compensare a serviciilor ecosistemelor
  • T6 - Segregarea conservării biodiversității de managementul forestier vs. integrarea conservării biodiversității în managementul forestier
  • T7 - Instrumente economice de sprijin pentru creșterea contribuției sectorului la economia locală
  • T8 - Evaluarea preliminară a pieței lemnului/ balanță lemn
  • T9 - Identificarea celor mai bune opțiuni de selectare a speciilor forestiere pentru împădurirea terenurilor pretabile în corelare cu scenariile climatice preconizate pentru asigurarea unei adaptări cât mai bune a acestora la schimbările climatice

Alegerea acestor teme pentru a fi supuse analizei experților nu este întâmplătoare. Reamintim aici că, în perioada iulie 2020-februarie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a derulat cel mai amplu proces de consultare a tuturor factorilor interesați din sectorul forestier prin care a colectat opțiunile acestora cu privire la o viitoare strategie forestieră națională. Cele 9 teme sunt subiectele asupra cărora actorii sectorului forestier nu au ajuns la o concluzie unitară, opiniile fiind împărțite între câteva posibile direcții strategice. De aceea, pentru a lua o decizie politică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dorește să utilizeze și expertiza unor specialiști din domeniul forestier.

Pentru toate celelalte subiecte asupra cărora a existat consens sau o majoritate consistentă a factorilor interesați, autoritatea publică centrală va lua în considerare direcțiile strategice rezultate din procesul de consultare.

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dorește de la executantul proiectului un studiu privind oportunitățile și provocările determinate de transpunerea în sectorul silvic din România a strategiei forestiere a UE.

Dacă doriți să aflați detalii despre procesul de consultare și rezultatele sale, vizitați site-ul Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere.