Identificarea oportunităților și provocărilor determinate de transpunerea în sectorul forestier național a SUEP30 [Strategia Națională pentru Păduri 2030]

Strategia Națională pentru Păduri 2030

National Forest Strategy 2030

Unelte utilizator

Unelte siteIdentificarea oportunităților și provocărilor determinate de transpunerea în sectorul forestier național a SUEP30

24.05.2022

În cadrul contractului Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului independent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030 a fost elaborat Studiul privind descrierea scenariilor de evoluție a sectorului forestier din România și identificarea oportunităților și provocărilor determinate de transpunerea în sectorul forestier național a Strategiei Uniunii Europene pentru Păduri 2030 (SUEP30). Rezultatele studiului constau în:

  • Analizarea punctelor tari și a punctelor slabe ale sectorului forestier din România, precum și a oportunităților și provocărilor determinate de transpunerea SUEP30 în sectorul forestier din România.
  • Identificarea legăturilor dintre obiectivele stabilite de SUEP30 și direcțiile strategice de acțiune identificate prin procesul național de consultare publică. Ca rezultat al acestei analize, studiul oferă o propunere de structurare a direcțiilor strategice de acțiune naționale prin raportarea la obiectivele SUEP30.
  • Prezentarea implicațiilor posibile ce rezultă din perspectiva SUEP30, pentru fiecare din tematicile T1-T9 indicate prin contractul de finanțare. Raportul descrie punctele asumate și obiectivele stabilite de SUEP30, cu implicații pentru grupurile de lucru tematice T1-T9. Această analiză-suport este folosită de experți în fundamentarea deciziilor din grupurile de lucru.
  • Prin analizarea contextului național de implementare a prevederilor europene, studiul oferă autorității publice posibilitatea de a se poziționa pro-activ în procesul de implementare a obiectivelor SUEP30, conform calendarului de implementare agreat la nivelul Comisiei Europene.

O sinteza a raportului, centrată pe analiza oportunităților și provocărilor determinate de integrarea în sectorul forestier național a prevederilor SUEP30, este disponibilă în secțiunea „Derularea proiectului” de pe site-ul www.strategieforestiera.ro.