Desfășurarea întâlnirilor din grupurile tematice [Strategia Națională pentru Păduri 2030]

Strategia Națională pentru Păduri 2030

National Forest Strategy 2030

Unelte utilizator

Unelte siteDesfășurarea întâlnirilor din grupurile tematice

03.06.2022

În cadrul contractului Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului independent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030 s-a stabilit ca obiectiv elaborarea unor recomandări fundamentate privind direcțiile strategice de acțiune pe nouă tematici definite de către autoritatea centrală responsabilă – beneficiarul contractului.

Conform calendarului proiectului, în perioada 5 – 22 mai 2022 au avut loc la Universitatea Transilvania din Brașov întâlniri pe cele nouă grupuri tematice de lucru (GLT). La discuții au participat, în total, 62 de persoane, din care 23 de specialiști din cadrul proiectului și 39 de experți invitați. Experții invitați, ce au contribuit semnificativ cu experiența și cunoștințele lor la rezultatele dezbaterilor, au provenit din domenii precum administrația silvică, gestiunea fondului forestier de stat și privat, exploatarea și procesarea lemnului, organizații neguvernamentale, proprietari de păduri sau reprezentanți ai acestora, companii de consultanță în domeniul silvic, etc.

Scopul întâlnirilor a fost de a discuta acele direcții strategice de acțiune care, în urma procesului de consultare publică, au întrunit opinii divergente sau neclare ale factorilor interesați. Pentru a asigura structurarea și eficiența dezbaterilor, în cadrul fiecărui GLT s-au folosit tehnici de mediere conform metodologiei de lucru, practici precum metoda Delphi sau analiza decizională ierarhizată fiind aplicate cu succes pentru a se putea ajunge la un consens în ceea ce privește direcțiile strategice de acțiune, obiectivele de rezultat și indicatorii de monitorizare.

Ulterior, în perioada 2-3 iunie 2022, a avut loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava întâlnirea raportorilor din cele nouă GLT-uri pentru armonizarea obiectivelor strategice identificate și corelarea termenelor de implementare.

Pe baza acestor discuții, până la finalul lunii iunie va fi redactat raportul Provocări și oportunități legislative și instituționale în sectorul silvic din România axat pe direcțiile strategice de acțiune identificate și argumentele reieșite prin discuțiile pe cele nouă GLT-uri.

Recomandările documentate în cadrul acestui proces vor fi disponibile pe site-ul www.strategieforestiera.ro, după procesarea și alinierea rezultatelor dezbaterilor.

glt_3.jpeg glt_4.jpeg armonizare1.jpeg armonizare2.jpeg