Calendarul activităților [Strategia Națională pentru Păduri 2030]

Strategia Națională pentru Păduri 2030

National Forest Strategy 2030

Unelte utilizator

Unelte siteCalendarul activităților

Saptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Activitatea I: Elaborarea în detaliu a metodologiei de lucru x x x x
Elaborarea schiței de metodologie x x
Analiza și diseminarea metodologiei x
Mobilizarea specialiștilor x
Definitivarea metodologiei x
Raport 1. Abordare și detaliere metodologică o
Activitatea II: Elaborarea studiului privind strategia forestieră a UE x x x x x x x x
Elaborarea schiței studiului privind strategia forestieră a UE x x x x
Validarea schiței de studiu în grupul de experți x x
Definitivarea studiului x x
Raport 2. Studiu privind identificarea oportunităților și provocărilor determinate de transpunerea în sectorul silvic din România a strategiei forestiere a UE o
Activitatea III: Dezbateri între experți privind tematicile de analiză x x x x x x x x x x x x
Pregătire rapoarte preliminare GLT x x
Validare rapoarte preliminare GLT x
Pregătire logistică a dezbaterilor GLT x
Desfășurarea dezbaterilor în GLT (Runda 1) x x
Documentarea dezbaterilor și formularea rapoartelor finale GLT x
Alinierea rezultatelor dezbaterilor GLT x
Desfășurarea dezbaterilor în GLT (Runda suplimentară) x x
Documentarea dezbaterilor și formularea rapoartelor finale GLT x
Centralizarea rezultatelor, elaborarea primei variante a recomandărilor pe tematici x
Raport 3. provocări și oportunități legislative și instituționale în sectorul silvic din România o
Activitatea IV. Elaborarea schiței Strategiei Naționale a Pădurilor 2030 x x x x x
Consolidarea SNP30 x
Consultare document în cadrul întâlnirilor cu experții x x
Elaborarea schiței finale a SNP30 x x
Predarea oficială a SNP30 x
Raport 4. Schița Strategiei Naționale a Pădurilor 2030 o