Precizări privind interpretarea documentelor [Strategia Națională pentru Păduri 2030]

Strategia Națională pentru Păduri 2030

National Forest Strategy 2030

Unelte utilizator

Unelte sitePrecizări privind interpretarea documentelor rezultate din procesul de elaborare SNP30

Ca urmare a unor interpretări date de mass-media și de anumite grupuri interesate privind prevederile Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 (SNP30), echipa de coordonare a elaborării schiței SNP30 face următoarele precizări privind documentele rezultate în procesul de elaborare SNP30:

1. Elaborarea schiței SNP30 s-a realizat în cadrul contractului de cercetare Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului independent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030, obligație stabilită prin Programul Național de Redresare și Reziliență, câștigat de Universitatea Transilvania din Brașov, prin selecție competitivă. Echipa proiectului a fost formată din experți de la Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere a Universității Transilvania din Brașov și Facultatea de Silvicultură a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu cooptarea unor experți din afara mediului universitar.

2. Elaborarea schiței SNP30 a avut la bază procesul de consultare publică desfășurat sub egida Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în perioada iulie-decembrie 2020, coordonat voluntar de cele două universități menționate anterior. Procesul de consultare a urmărit implicarea tuturor factorilor interesați sau afectați de gestionarea pădurilor într-un dialog structurat cu scopul de a formula poziții concrete și fundamentate privind direcțiile de elaborare a politicilor forestiere. Desfășurarea și rezultatele procesului de consultare sunt disponibile de la începutul anului 2021 pe site-ul |Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere.

3. In cadrul procesului de consultare, au fost identificate și prezentate toate opțiunile strategice așa cum au fost formulate de participanți (Raport final). Acest aspect este clar menționat în documentul care sintetizează opiniile exprimate: “Rezultatele procesului de consultare, așa cum sunt prezentate în acest document, reprezintă o sinteză a opiniilor exprimate de respondenți și nu reprezintă opiniile echipei de implementare, nici nu pot fi interpretate ca poziționări instituționale ale celor două universități”. De aceea, atribuirea în numele “grupului de experți” a unor citate din acest document este o dovadă fie de neștiință, fie de rea-voință.

4. Schița SNP30, în forma în care a fost agreată de experții din cadrul proiectului și înaintată beneficiarului la 28 iulie 2022 este disponibilă public pe pagina |Schița SNP30

5. Ulterior, acest document a trecut printr-un proces de evaluare strategică de mediu și de consultare publică, coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, forma finală a SNP30 fiind asumată de către guvern prin HG 1227/2022 adoptată la 5 octombrie 2022.

Menționăm că echipa de coordonare a elaborării schiței SNP30 a răspuns tuturor solicitărilor formulate atât de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cât și de factorii interesați de prezentare a rezultatelor procesului de consultare și de elaborare. Ne exprimăm în continuare disponibilitatea de a susține într-un mod transparent și onest acțiunile de implementare a SNP30.